ULUSAL BİLİNÇLENME HAREKETİ

Ü Y E   G İ R İ Ş   F O R M U

(Elektronik  Üyelik Müracaatı)

 ULUSAL BİLİNÇLENME HAREKETİ      İli*               İlçe Temsilciliğine*,

 5253 sayılı dernekler kanununun 3. maddesindeki şartları taşımaktayım.

 Hareket tüzük, program ve yönetmeliklerine uymayı ve yıllık TL üyelik aidatı ödemeyi taahhüt

 ediyorum. Harekete üyelik kaydımın yapılmasını istirham ederim.

N Ü F U S   H Ü V İ Y E T   B İ L G İ L E R İ

 Adı: *
 Soyadı:
 Cinsiyeti:  
 TC Kimlik No:   
 Nüfus C. No:  
 Baba Adı: *  
 Ana Adı: *  
 Doğum Yeri:
 Doğum Tarihi: *
 Medeni Hali:
 Kan Grubu:
 Öğrenim Durumu:
 Nüfusa Kayıtlı Olduğu il: *
      İlçe: *
 Cilt No:  
 Aile Sıra No:  
 Sıra No:  
 Mesleği:  

İ L E T İ Ş İ M   B İ L G İ L E R İ

 İkametgah Adresi :
 Ev Telefonu: *  
 İş Telefonu:  
 GSM Telefonu:
 
 E-Maili:  
R E F E R A N S   G Ö S T E R İ L E N   K İ Ş İ
Adı Soyadı Görevi / Mesleği Telefonu
 

 Not: Yıllık olarak ödenen Üyelik aidatı,  yıllık net asgari ücretin bir günlüğünün yarısı kadardır.